Akshya Kumar Mishra, Swagatika Padhan, Arpita Behera, Madhusmita Naik, Jharana Nag, Rukmani Sahu, Hemant Raut, Gulshan Dandsena, Saudamini Karual, Rinki Harijan, Poonam Pradhan, R. Gowri Kalyani, Hira Bariha, Prangya Parimita Sahu, Balkishan Sahu, Sangita Jagat, Digesh Kumar Dandsena, Pranjalee Sharma, Duryodhan Pandey, Jagnyaseni Sahu, Ankita Sahu, Rajesh Ku. Sahu, Bhumika Sahu, Narendra Raut, Neetu Pradhan, Neha Sahu, Karuna Kar Pradhan, Bhomishma Chandrakar and Girija Sahu (2021) “Paper Chromatographic Separation of Plant Pigments a New Approach by using Akshya-Swagatika Solvent and Mobile Chromatogram Detection System (MCDS)”, International Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology, 8(6), pp. 1-3. doi: 10.31033/ijrasb.8.6.1.