(1)
Akshya Kumar Mishra; Swagatika Padhan; Arpita Behera; Madhusmita Naik; Jharana Nag; Rukmani Sahu; Hemant Raut; Gulshan Dandsena; Saudamini Karual; Rinki Harijan; Poonam Pradhan; R. Gowri Kalyani; Hira Bariha; Prangya Parimita Sahu; Balkishan Sahu; Sangita Jagat; Digesh Kumar Dandsena; Pranjalee Sharma; Duryodhan Pandey; Jagnyaseni Sahu; Ankita Sahu; Rajesh Ku. Sahu; Bhumika Sahu; Narendra Raut; Neetu Pradhan; Neha Sahu; Karuna Kar Pradhan; Bhomishma Chandrakar; Girija Sahu. Paper Chromatographic Separation of Plant Pigments a New Approach by Using Akshya-Swagatika Solvent and Mobile Chromatogram Detection System (MCDS). Int. j. res. appl. sci. biotechnol. 2021, 8, 1-3.